หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
 
สถานการณ์โควิด 19 กับการกักตัว 14 วัน
 

ถ้าเราเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้ามาต.สุขฤทัย ต้องกักตัว 14 วันมั้ยคะ?

เขียนโดย   คุณ จุฑาทิพย์

วันที่ 17 เม.ย. 2564 เวลา 12.39 น. [ IP : 182.53.175.244 ]  
 

ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศจังหวัดอุทัยธานีกำหนดให้รายงานต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในพื้นที่ โดยต้องเข้าสู่มารตการคัดกรองหรือสอบสวนโรคและให้กักตัวไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้เข้ามาในจังหวัดอุทัยธานี ณ เคหสถานหรือพำนักบุคคลนั้นค่ะ

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 10.03 น. [ IP : 125.25.255.135 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)