หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพ
 
จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา
 
จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
จัดให้มีการพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
 
จัดให้มีการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ