หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 


นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น


นางสาวจิตรา แตงเส็ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
 
สำนักปลัด
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวกันยกร ลีสินลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายชิษณุพงศ์ จตุนาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวศุภรี มาลีหวล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางยุพาภรณ์ โสดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายณัฐวุฒิ ขำสด
คนงานประจำรถน้ำ


นายจุมพล ทวีกสิกรรม
คนงานทั่วไป


-ว่าง-
คนงานทั่วไป


นายชนะวงศ์ แป้นน้อย
พนักงานขับรถยนต์


นายสาโรจน์ การโสภี
ยาม


นางสมศักดิ์ ชมภูระย้า
นักการภารโรง


นางสาวศรัณรัชต์ เรืองฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมา