หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 


นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น


นางสาวจิตรา แตงเส็ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกร


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสลักจิตร เพชรดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางลัดดา โกวิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


นางยุพาภรณ์ โสดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐวุฒิ ขำสด
คนงานประจำรถน้ำ


ว่าง
คนงานทั่วไป


นายจุมพล ทวีกสิกรรม
คนงานทั่วไป