หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
สภาพสังคม
 
ชาวบ้านในตำบลสุขฤทัย มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ลักษณะสังคมแบบชนบท ชาวบ้านมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจ และชาวบ้านยังได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย

ที่พักสายตรวจ จำนวน 2 แห่ง
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

วัดบ่อน้ำเย็น

วัดหนองสี่เหลี่ยม

วัดหนองยาง

วัดสุวรรณบรรพต

วัดทุ่งสาลี

สำนักสงฆ์ป่าโมก
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง

โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย

โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังบ่างสามัคคี
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสุขฤทัย จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 13 แห่ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสุขฤทัย  จำนวน 1แห่ง
แยกเป็นประเภทกลุ่ม

กลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม

กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 13 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 กลุ่ม

กลุ่มสตรี จำนวน 13 กลุ่ม

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) จำนวน 13 กลุ่ม

ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 กลุ่ม

สภาองค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม

สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 กลุ่ม

สหกรณ์เครดิตยูเนียน จำนวน 1 กลุ่ม

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 120 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 96 คน