หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
    เลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ตำบลสุขฤทัย
    อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170
    โทรศัพท์:056-985-561
    โทรสาร:056-985-561
 
     
การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
คำขอโอนอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8