หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
    เลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ตำบลสุขฤทัย
    อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170
    โทรศัพท์:056-985-561, 081-727-6671
    โทรสาร:056-985-561
 
     
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
คำร้องเรียน