หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย มีเส้นทางคมนาคมในตำบล สามารถเดินทางติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้สะดวกทุกฤดู

ทางหลวง 2 สาย
  สายที่ 1 จากสามแยกเขาบางแกรก หมู่ที่ 1 ตำบลสุขฤทัย ถึงที่ว่าการอำเภอห้วยคต ระยะทาง 9 กิโลเมตร
    สายที่ 2 จากสามแยกทุ่งสาลี หมู่ที่ 3 ตำบลสุขฤทัย ถึง บ้านคลองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลทองหลาง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 สาย เป็นระยะสั้นๆ อยู่ในหมู่ที่ 1,2,4,9,13
 
ถนนลาดยาง 6 สาย ส่วนใหญ่จะเป็นถนนที่ติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน – อำเภอ หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,10,11,12,13
 
ถนนลูกรังมีทุกหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน สามารถใช้ถนนลูกรังเป็นที่ขนส่งผลผลิตการเกษตรได้สะดวกและใช้ได้ตลอดปี
 
สะพาน คสล. 6 แห่ง
 
 
  แหล่งน้ำในตำบลสุขฤทัย มีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นลำห้วย ลำน้ำหลายสาย ซึ่งได้ไหลมาจากตอนบนของอำเภอห้วยคต เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว และอ่างเก็บน้ำห้วยคต
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำดับที่ ชื่อลำน้ำ / แหล่งน้ำ ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ำ
  1 ลำห้วยวัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 1 , 2 , 3 และ 10 ใช้งานได้ดีมีน้ำตลอดปี  
2 ลำห้วยอีไข หมู่ที่ 1 , 3 , 10 และ 13 ใช้งานได้ดีมีน้ำตลอดปี
  3 ลำห้วยทุ่งสาลี – หนองแร่ หมู่ที่ 3 , 8 และ 9 ใช้งานได้ดี ช่วงฤดูแล้งขาดแคลน  
4 ลำห้วยหนองลัน – ทุ่งสาลี หมู่ที่ 3 , 4 และ 7 ตื้นเขิน ฤดูแล้งขาดแคลน
  5 ลำห้วยไส้เดือน หมู่ที่ 11 ตื้นเขิน มีน้ำช่วงฤดูฝน  
6 ลำห้วยห้วยคต หมู่ที่ 11 ตื้นเขิน มีน้ำช่วงฤดูฝน
  7 ลำห้วยชุมทอง หมู่ที่ 1 , 2 และ 12 ตื้นเขิน มีน้ำช่วงฤดูฝน  
8 ลำห้วยอีปม หมู่ที่ 2 และ 12 ตื้นเขิน มีน้ำช่วงฤดูฝน
  9 ลำห้วยอีไข หมู่ที่ 10 และ 13 ตื้นเขิน ใช้การได้ตลอดปี  
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ สภาพแหล่งน้ำ
  1 อ่างเก็บน้ำหนองแร่ มีสภาพดี สามารถกักเก็บน้ำได้  
2 อ่างเก็บน้ำหนองลัน มีสภาพดี สามารถกักเก็บน้ำได้
 
  ฝาย
ลำดับที่ ฝาย สภาพแหล่งน้ำ
  1 ฝายบ้านนอบ มีสภาพชำรุด สามารถกักเก็บน้ำได้น้อย  
2 ฝายหนองสน มีสภาพชำรุด สามารถกักเก็บน้ำได้น้อย
  3 ฝายเก็บน้ำบ้านผาลาด มีสภาพดี สามารถกักเก็บน้ำได้  
4 ฝายเก็บน้ำทับทิว มีสภาพดี สามารถกักเก็บน้ำได้
  5 ฝายบ้านชุมทอง มีสภาพชำรุด ใช้การไม่ได้  
6 ฝายหนองยาง มีสภาพดี สามารถกักเก็บน้ำได้
 
  สระน้ำสาธารณะ
ลำดับที่ สระน้ำสาธารณะ สภาพแหล่งน้ำ
  1 สระหนองสน มีสภาพตื้นเขิน พบวัชพืชริมน้ำ  
2 สระหลวง มีสภาพตื้นเขิน พบวัชพืชริมน้ำ
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่

เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (เขาโตนด)

พื้นที่ป่าไม้ บริเวณเขาขวาง

พื้นที่ป่าไม้ บริเวณเขาเชือก

ป่าชุมชนบ้านหนองแร่