หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 135  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 26 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 109  
 
  (1)