หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
คำสั่ง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ตรวจเวรรักษาการณ์และการให้บริการประชาชน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นอกเวลาราชการ [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 26 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 26 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 26 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 26 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 26 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 26 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 26 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 1 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 [ 4 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 20) [ 6 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 1 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 5 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 2 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 2 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
(1)    2