หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหาร [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มืองานธุรการ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2