หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหาร [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มืองานธุรการ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2