หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลสรุปความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 4 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)