หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแผน ผล ดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผน ผล การใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2