หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผน ผล การใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2