หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย รอบ 12 เดือน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)