หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)