หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  23 ก.พ. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล่องว่า - เขาตะพาบ หมู่ที่ 9  15 ก.พ. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมฤทัย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   5 ก.พ. 2564 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวทอง - น้ำซับ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   4 ก.พ. 2564 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสี่เหลี่ยม - บ้านบ่อน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   3 ก.พ. 2564 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร จบศรี หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 232 เมตร   2 ก.พ. 2564 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4  11 ม.ค. 2564 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.สุขฤทัย  8 ม.ค. 2564 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการทำป้ายที่ทำการ อบต.สุขฤทัย  7 ม.ค. 2564 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยพร้อมวัสดุครุภัณฑ์  3 ธ.ค. 2563 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6  2 พ.ย. 2563 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563  19 ต.ค. 2563 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการย้ายหอถังประปาและก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ 9  2 ต.ค. 2563 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังทรงแชมเปญบริเวณ อบต.สุขฤทัย  30 ก.ย. 2563 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.สุขฤทัย  30 ก.ย. 2563 134
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29