หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ  25 พ.ค. 2564 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  2 เม.ย. 2564 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์   22 มี.ค. 2564 178
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 4 บ้านหนองลัน   19 มี.ค. 2564 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระหลวง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   18 มี.ค. 2564 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1,060 เมตร พร้อมระบบแรงดัน บ้านวังบ่าง หมู่ที่ 1   11 มี.ค. 2564 162
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฉบับที่ 2  10 มี.ค. 2564 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระท้อน - เย็นจิตร หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร   9 มี.ค. 2564 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  23 ก.พ. 2564 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล่องว่า - เขาตะพาบ หมู่ที่ 9  15 ก.พ. 2564 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมฤทัย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   5 ก.พ. 2564 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวทอง - น้ำซับ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   4 ก.พ. 2564 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสี่เหลี่ยม - บ้านบ่อน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   3 ก.พ. 2564 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร จบศรี หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 232 เมตร   2 ก.พ. 2564 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  14 ม.ค. 2564 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30