หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  12 เม.ย. 2565 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหนองลันพัฒนา (วงแหวน) หมู่ที่ 4   5 เม.ย. 2565 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสี่เหลี่ยม - บ่อน้ำเย็น หมู่ที่ 5  5 เม.ย. 2565 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล่องว่า เขาตะพาบ หมู่ที่ 9   15 ก.พ. 2565 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายวิเชียร จบศรี หมู่ที่ 2   14 ก.พ. 2565 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  1 ก.พ. 2565 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  24 ม.ค. 2565 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  29 ธ.ค. 2564 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  23 ธ.ค. 2564 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  2 พ.ย. 2564 122
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์พร้อมวัสดุ ครุภัณฑ์  28 ต.ค. 2564 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  19 ต.ค. 2564 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2565  29 ก.ย. 2564 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  29 ก.ย. 2564 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายวังบ่าง - หนองงูเหลือม (แอสฟัสติก) หมูที่ 13  21 ก.ย. 2564 112
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32