หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 จุดจำหน่ายสินค้า โครงการพาณิชย์...ลดราคา! วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  19 ก.ย. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 กันยายน - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 8 อำเภอ (วันละ 8 จุด) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  11 ก.ย. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัยให้รีบมาดำเนินการลงทะเบียนผู้สูงอายุภายในเดือนกันยายน 2565 ก่อนที่สิทธิของท่านจะหายไป 1 ปีงบประมาณ  9 ก.ย. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แผนจุดจำหน่ายสินค้าโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 3 พฤศจิกายน เวลา 09.30 - 16.30 น.  25 ส.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 ออกไปจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี  23 ส.ค. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง โครงการ The Smart City Showcase Awards 2022  16 ส.ค. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 ตามแนวคิด Hepatitis B & C cant wait : โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้  11 ส.ค. 2565 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 ตามแนวคิด Hepatitis B & C cant wait : โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้  11 ส.ค. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  11 ส.ค. 2565 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ( กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ) ภายใน 15 สิงหาคม 2565  8 ส.ค. 2565 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าและการงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย  28 มิ.ย. 2565 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  24 มิ.ย. 2565 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  24 มิ.ย. 2565 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งพาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ขอหนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่ แทนเอกสารเดิมหมดอายุ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  22 มิ.ย. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย  21 มิ.ย. 2565 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12