หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   28 เม.ย. 2566 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด    10 เม.ย. 2566 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   7 เม.ย. 2566 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลสุขฤทัย (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566   28 มี.ค. 2566 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   23 มี.ค. 2566 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน เพื่อให้ประชาชน คนหางาน และผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน   17 มี.ค. 2566 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการภาค (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖   16 มี.ค. 2566 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสามารถสแกน QR Code แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้   13 มี.ค. 2566 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค ๓) รุ่นที่ ๓/๖๖ การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ทราบ พร้อมทั้งส่งรายชื่อและเอกสารการรับสมัครฯ ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธาน   16 ก.พ. 2566 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 8 อำเภอ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566   15 ก.พ. 2566 59
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22