หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก   2 มี.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  15 ก.พ. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย ขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิด  4 ก.พ. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิดเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  28 ม.ค. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศของนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  21 ม.ค. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.สุขฤทัย เปิดช่องทาง line สำหรับการติดต่อสอบถามงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  18 ม.ค. 2564 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 ม.ค. 2564 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี  8 ม.ค. 2564 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  6 ม.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  21 ธ.ค. 2563 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  3 ธ.ค. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2559 - พ.ศ.2563  23 พ.ย. 2563 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  17 พ.ย. 2563 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.อุทัยธานี และ นายก อบจ.อุทัยธานี  5 พ.ย. 2563 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.   5 พ.ย. 2563 146
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9