หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  28 ส.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีตำบลสุขฤทัย  28 ส.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง  28 ส.ค. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   24 ส.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  3 ส.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ธนาคาร ธกส. สาขาห้วยคต - ทุ่งนา  8 มิ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบสำรวจ EIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.  4 มิ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  18 พ.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะของร้านวงษ์พาณิชย์  15 พ.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  7 พ.ค. 2563 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน  14 เม.ย. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 5)  14 เม.ย. 2563 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 4)  14 เม.ย. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2563  10 เม.ย. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตารางการรับแจกหน้ากากอนามัยของตำบลสุขฤทัย  30 มี.ค. 2563 50
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8