หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566   31 ม.ค. 2566 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงการกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น จึงขอเรียนชี้แจงให้ผู้ประกันตนทราบ   4 ม.ค. 2566 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร   29 ธ.ค. 2565 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การน้อมนำแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย   19 ธ.ค. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี   8 ธ.ค. 2565 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แจ้งแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากดับไฟสายส่ง ๑๑๕ KV เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง BAY ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๓.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   8 ธ.ค. 2565 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   30 พ.ย. 2565 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 1.แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และลาวที่ขออนุญาตทำงานถูกต้องแต่ยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสามารถเดินทางกลับไปทำเอกสาร ณ ประเทศต้นทางได้แล้ว 2.ต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาต   24 พ.ย. 2565 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๖ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด ลดปริมาณขยะ การคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ สร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึก   23 พ.ย. 2565 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Smart City พลิกประเทศ ให้คนสร้างเมือง สู่เมืองสร้างคน   16 พ.ย. 2565 84
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19