หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐ  18 พ.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  17 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 พ.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022  17 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางปฏิบัติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  12 พ.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕  11 พ.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  9 พ.ค. 2565 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล และเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของจังหวัดอุทัยธานี  3 พ.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562  28 เม.ย. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้าด้วยคาถา 5 ย.กันสุนัขกัด  26 เม.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงตกต่ำ  12 เม.ย. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย  12 เม.ย. 2565 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บค่าสมัครสมาชิก โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง  12 เม.ย. 2565 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ย้ายที่ทำการหน่วยงานใหม่  12 เม.ย. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕  12 เม.ย. 2565 33
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14