หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ธนาคาร ธกส. สาขาห้วยคต - ทุ่งนา   8 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบสำรวจ EIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.   4 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   18 พ.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะของร้านวงษ์พาณิชย์   15 พ.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   7 พ.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน   14 เม.ย. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 5)   14 เม.ย. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 4)   14 เม.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2563   10 เม.ย. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตารางการรับแจกหน้ากากอนามัยของตำบลสุขฤทัย   30 มี.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยบ้านวังบ่างสามัคคี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563   6 มี.ค. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563   6 มี.ค. 2563 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ พ.ศ. 2563   27 ก.พ. 2563 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง แผนการดำเนินงานคณะทำงานสำนักงานสีเขียว แผนการฝึกอบรมพนักงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   27 ก.พ. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย   27 ก.พ. 2563 39