หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มประชาชน อายุ 18 - 59 ปี และ ผู้สูงอายุ   23 ก.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง สั่งปิดร้านค้าแผงลอยตามทางสาธารณะตำบลสุขฤทัย (ตลาดใหม่สุขฤทัย)   21 ก.ค. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งงดการตลาดนัด รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลสุขฤทัย  12 ก.ค. 2564 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  2 มิ.ย. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เว็บเพจเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolboox)  24 พ.ค. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑  21 เม.ย. 2564 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก   2 มี.ค. 2564 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  15 ก.พ. 2564 197
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย ขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิด  4 ก.พ. 2564 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิดเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  28 ม.ค. 2564 158
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศของนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  21 ม.ค. 2564 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.สุขฤทัย เปิดช่องทาง line สำหรับการติดต่อสอบถามงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  18 ม.ค. 2564 330
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 ม.ค. 2564 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี  8 ม.ค. 2564 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  6 ม.ค. 2564 168
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10