หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563)   5 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2562)   5 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   5 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย   5 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   5 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   5 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล   5 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   5 มิ.ย. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 พ.ค. 2562 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังผาลาด หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร    15 พ.ค. 2562 57
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 48