หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจำหน่ายสินค้า รถ mobile พาณิชย์ ... ลดราคา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย   21 ต.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  19 ต.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว  18 ต.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  11 ต.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  6 ต.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  6 ต.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  5 ต.ค. 2564 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2565  29 ก.ย. 2564 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  29 ก.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มประชาชน อายุ 18 - 59 ปี และ ผู้สูงอายุ   23 ก.ย. 2564 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายวังบ่าง - หนองงูเหลือม (แอสฟัสติก) หมูที่ 13  21 ก.ย. 2564 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน (แอสฟัสติก) หมูที่ 10  21 ก.ย. 2564 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมทอง 2 (บ้านนายธนู) หมู่ที่ 12  21 ก.ย. 2564 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมทอง - บ้านน้อย หมู่ที่ 12  21 ก.ย. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายหนองลันพัฒนา (วงแหวน) หมูที่ 4  20 ก.ย. 2564 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44