หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์   22 มี.ค. 2564 66
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  19 มี.ค. 2564 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 4 บ้านหนองลัน   19 มี.ค. 2564 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระหลวง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   18 มี.ค. 2564 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1,060 เมตร พร้อมระบบแรงดัน บ้านวังบ่าง หมู่ที่ 1   11 มี.ค. 2564 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฉบับที่ 2  10 มี.ค. 2564 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระท้อน - เย็นจิตร หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร   9 มี.ค. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก   2 มี.ค. 2564 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  23 ก.พ. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  15 ก.พ. 2564 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล่องว่า - เขาตะพาบ หมู่ที่ 9  15 ก.พ. 2564 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมฤทัย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   5 ก.พ. 2564 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวทอง - น้ำซับ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   4 ก.พ. 2564 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย ขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิด  4 ก.พ. 2564 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสี่เหลี่ยม - บ้านบ่อน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร   3 ก.พ. 2564 93
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41