หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  29 ก.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง สั่งปิดร้านค้าแผงลอยตามทางสาธารณะตำบลสุขฤทัย (ตลาดใหม่สุขฤทัย)   21 ก.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขฤทัย - ตลาดใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   20 ก.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2564 (เพิ่มเติม)  15 ก.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งงดการตลาดนัด รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลสุขฤทัย  12 ก.ค. 2564 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายหนองลันพัฒนา (วงแหวน) หมูที่ 4  12 ก.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน (แอสฟัสติก) หมูที่ 10  9 ก.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  5 ก.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  2 มิ.ย. 2564 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ  25 พ.ค. 2564 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เว็บเพจเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolboox)  24 พ.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑  21 เม.ย. 2564 126
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  16 เม.ย. 2564 178
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  5 เม.ย. 2564 165
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  2 เม.ย. 2564 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42