หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศของนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  21 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.สุขฤทัย เปิดช่องทาง line สำหรับการติดต่อสอบถามงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  18 ม.ค. 2564 79
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564  12 ม.ค. 2564 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4  11 ม.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.สุขฤทัย  8 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 ม.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี  8 ม.ค. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการทำป้ายที่ทำการ อบต.สุขฤทัย  7 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  6 ม.ค. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  21 ธ.ค. 2563 59
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  16 ธ.ค. 2563 55
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สุขฤทัย ครั้งที่ 3/2563  15 ธ.ค. 2563 81
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  4 ธ.ค. 2563 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยพร้อมวัสดุครุภัณฑ์  3 ธ.ค. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  3 ธ.ค. 2563 70
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40