หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาพร้อมเครื่องจ่ายสาร หมู่ที่ 11   29 มิ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา พร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติและขยายท่อเมนขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 4   29 มิ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโคงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบกรองน้ำประปา พร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติและขยายท่อเมน ขนาด 3 นิ้ว   29 มิ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งสาลี-วังบ่าง ม.10   24 มิ.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดิน โดยใช้หินคลุกปรับเกลี่ยกลบหลุมบ่อ ซอยประปา บริเวณหน้าบ้านนางเทียม – ซอยนาไท หมู่ที่ 3    23 มิ.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดิน โดยใช้หินคลุกปรับเกลี่ยกลบหลุมบ่อ ซอยนกแล หมู่ที่ 3   23 มิ.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดิน โดยใช้หินคลุกปรับเกลี่ยกลบหลุมบ่อ สายหนองแร่ - หินโหง่น หมู่ที่ 8   23 มิ.ย. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดิน โดยใช้หินคลุกปรับเกลี่ยกลบหลุมบ่อ ซอยอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 8   23 มิ.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโคงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมทอง 1 หมู่ที่ 12 (บ้านนายสุรินทร์)   18 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโคงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยถนอมน้ำใจ ม.7   16 มิ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโคงการก่อสร้างถนน คสล.สายล่องว่า-เขาตะพาบ ม.9   16 มิ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ธนาคาร ธกส. สาขาห้วยคต - ทุ่งนา   8 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบสำรวจ EIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.   4 มิ.ย. 2563 11
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   20 พ.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   18 พ.ค. 2563 27