หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย   20 ก.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์   20 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย    19 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในแต่ละสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย    19 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี    18 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย   13 ก.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย   11 ก.ย. 2562 4
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   6 ก.ย. 2562 67
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49