หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561 - 2565   4 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   21 มิ.ย. 2562 30
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ   20 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562   12 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561   12 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   12 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   11 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   11 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปีงบประมาณ 2561   11 มิ.ย. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกระท้อน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร   11 มิ.ย. 2562 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48