หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ โดยมีการจับสลาก แลกของขวัญ การแสดงความสามารถเด็กเล็ก โดยมี นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายประวิทย์ บรรจง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นายลำเพย เนียมใย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นายอนันต์ บุญจิตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นางสาวสุภาพร กีตา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เป็นเกียรติในการร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ โดยมีการจับสลาก แลกของขวัญ  การแสดงความสามารถเด็กเล็ก โดยมี นายประภาส   ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายประวิทย์  บรรจง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นายลำเพย  เนียมใย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นายอนันต์ บุญจิตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นางสาวสุภาพร กีตา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เป็นเกียรติในการร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 13.25 น. โดย คุณ จิราพร รอดสว่าง

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/41

ลำดับภาพที่ 2/41

ลำดับภาพที่ 3/41

ลำดับภาพที่ 4/41

ลำดับภาพที่ 5/41

ลำดับภาพที่ 6/41

ลำดับภาพที่ 7/41

ลำดับภาพที่ 8/41

ลำดับภาพที่ 9/41

ลำดับภาพที่ 10/41

ลำดับภาพที่ 11/41

ลำดับภาพที่ 12/41

ลำดับภาพที่ 13/41

ลำดับภาพที่ 14/41

ลำดับภาพที่ 15/41

ลำดับภาพที่ 16/41

ลำดับภาพที่ 17/41

ลำดับภาพที่ 18/41

ลำดับภาพที่ 19/41

ลำดับภาพที่ 20/41

ลำดับภาพที่ 21/41

ลำดับภาพที่ 22/41

ลำดับภาพที่ 23/41

ลำดับภาพที่ 24/41

ลำดับภาพที่ 25/41

ลำดับภาพที่ 26/41

ลำดับภาพที่ 27/41

ลำดับภาพที่ 28/41

ลำดับภาพที่ 29/41

ลำดับภาพที่ 30/41

ลำดับภาพที่ 31/41

ลำดับภาพที่ 32/41

ลำดับภาพที่ 33/41

ลำดับภาพที่ 34/41

ลำดับภาพที่ 35/41

ลำดับภาพที่ 36/41

ลำดับภาพที่ 37/41

ลำดับภาพที่ 38/41

ลำดับภาพที่ 39/41

ลำดับภาพที่ 40/41

ลำดับภาพที่ 41/41
<<
>>
X