หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 


 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยมีนางสาวบุษราภรณ์ ปานคง นายอำเภอห้วยคต ลงพื้นที่ร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นแบบอย่างและประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนในตำบลสุขฤทัย ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือน โดยใช้ถังที่มีฝาปิดตัดก้นถัง ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วน ของความสูงของถังนำฝังดิน สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองลัน  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน  โดยมีนางสาวบุษราภรณ์ ปานคง นายอำเภอห้วยคต ลงพื้นที่ร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นแบบอย่างและประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนในตำบลสุขฤทัย ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือน โดยใช้ถังที่มีฝาปิดตัดก้นถัง ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วน ของความสูงของถังนำฝังดิน สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองลัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 11.01 น. โดย คุณ จิราพร รอดสว่าง

ผู้เข้าชม 75 ท่าน