หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 


 
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 1.แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และลาวที่ขออนุญาตทำงานถูกต้องแต่ยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสามารถเดินทางกลับไปทำเอกสาร ณ ประเทศต้นทางได้แล้ว 2.ต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งได้แนบรายละเอียดมาพร้อมเอกสารข้างล่างนี้  
 

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
1.แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และลาวที่ขออนุญาตทำงานถูกต้องแต่ยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสามารถเดินทางกลับไปทำเอกสาร ณ ประเทศต้นทางได้แล้ว
2.ต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
ซึ่งได้แนบรายละเอียดมาพร้อมเอกสารข้างล่างนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 15.42 น. โดย คุณ จิราพร รอดสว่าง

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X