หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 


 
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๖ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด ลดปริมาณขยะ การคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ สร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน และเชิญชวนชุมชน โรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถ Download ได้จาก QR code ที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้  
 

ประชาสัมพันธ์
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๖ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด ลดปริมาณขยะ การคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ สร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน และเชิญชวนชุมชน โรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถ Download ได้จาก QR code ที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา 10.18 น. โดย คุณ จิราพร รอดสว่าง

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X