หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนในตำบลสุขฤทัย ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือน โดยใช้ถังที่มีฝาปิดตัดก้นถัง ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วน ของความสูงของถังนำฝังดิน สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนในตำบลสุขฤทัย ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือน โดยใช้ถังที่มีฝาปิดตัดก้นถัง ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วน ของความสูงของถังนำฝังดิน สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 16.03 น. โดย คุณ จิราพร รอดสว่าง

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X