หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 


 
นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในกรณีเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินประเภทวาตภัย (เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565) ในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านทุ่งสาลี ส่งผลกระทบให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล โดยมีประชาชนมาขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมการโสภี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  
 

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในกรณีเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินประเภทวาตภัย (เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565) ในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านทุ่งสาลี ส่งผลกระทบให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล โดยมีประชาชนมาขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมการโสภี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2565 เวลา 11.01 น. โดย คุณ จิราพร รอดสว่าง

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X