หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 


 
นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ควบคุมการซ่อมแซมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกกงิ้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่าน้ำปะปาไม่ไหล ทำให้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคในชีวิตประจำวัน โดยพบว่าเกิดจากถังกรองสนิมเหล็กชำรุดเสียหาย จึงเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็ก เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำประปาดังกล่าว  
 

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ควบคุมการซ่อมแซมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกกงิ้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่าน้ำปะปาไม่ไหล ทำให้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคในชีวิตประจำวัน โดยพบว่าเกิดจากถังกรองสนิมเหล็กชำรุดเสียหาย จึงเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็ก เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำประปาดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 11.13 น. โดย คุณ จิราพร รอดสว่าง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/22

ลำดับภาพที่ 2/22

ลำดับภาพที่ 3/22

ลำดับภาพที่ 4/22

ลำดับภาพที่ 5/22

ลำดับภาพที่ 6/22

ลำดับภาพที่ 7/22

ลำดับภาพที่ 8/22

ลำดับภาพที่ 9/22

ลำดับภาพที่ 10/22

ลำดับภาพที่ 11/22

ลำดับภาพที่ 12/22

ลำดับภาพที่ 13/22

ลำดับภาพที่ 14/22

ลำดับภาพที่ 15/22

ลำดับภาพที่ 16/22

ลำดับภาพที่ 17/22

ลำดับภาพที่ 18/22

ลำดับภาพที่ 19/22

ลำดับภาพที่ 20/22

ลำดับภาพที่ 21/22

ลำดับภาพที่ 22/22
<<
>>
X