หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561
 
 

 
การอบรมโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(อาหารและอาภรณ์) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  
 

วันที่ 23 กันยายน นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนกระเหรี่ยง การอบรมโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(อาหารและอาภรณ์) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมช่อชงโค โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 15.36 น. โดย คุณ จิราพร รอดสว่าง

ผู้เข้าชม 129 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X