หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

วันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  /พิจารณาขอความเห็นชอบตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง /ขอความเห็นชอบพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม /ขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ขอความเห็นชอบขยายกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมการโสภี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 15.58 น. โดย คุณ จิราพร รอดสว่าง

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X