หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ได้รับมอบของอุปโภค  
 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ขอขอบคุณ
เจ๊อุ๋ม ตลาดทุ่งนา เจ๊แนนไก่สด ตลาดทุ่งนา มอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ผู้ใหญ่จารุวรรณ ชัยงาม และทีมงาน ม.1 บ้านวังบ่าง ที่ปรุงอาหาร
บ้านแฝดขนมไทย เต้าส่นข้าวโพด
วังบ่างบ้านในส่วน น้ำดื่ม

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 10.53 น. โดย คุณ สุรีฉาย เพชรริต

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X