หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคและน้ำดื่มจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี  
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ได้รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคและน้ำดื่มจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เพื่อมอบให้กับผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้กักตัวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 16.49 น. โดย คุณ สุรีฉาย เพชรริต

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X