หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
โครงการแห่เทียนถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564  
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย และพนักงานส่วนตำบล  ร่วมโครงการแห่เทียนถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป กำหนดการถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ วัดในเขตพื้นที่ตำบลสุขฤทัย โดยปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานีภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 16.00 น. โดย คุณ สุรีฉาย เพชรริต

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 10.12 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X