หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
มอบอาหารว่าง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้รับการฉีดวัคซีน  
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย และคณะผู้บริหาร พนักงาน ได้มามอบอาหารว่าง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้รับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลห้วยคต

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 13.29 น. โดย คุณ สุรีฉาย เพชรริต

ผู้เข้าชม 16 ท่าน