หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
ประชุม และขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3/2564)  
 

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรับรองรายงานการประชุม และขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3/2564)

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 13.52 น. โดย คุณ สุรีฉาย เพชรริต

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X