หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
ลงพื้นที่ โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม  
 

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายกอบต.สุขฤทัย มอบหมายให้ นายวิชัย กองแก้วรองนายกอบต. นายธนทัต หวานฉ่ำ เลขฯนายกอบต. นางสาวจิตรา แตงเส็ง รองปลัด อบต.สุขฤทัย ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี  ลงพื้นที่หมู่ 12 ต.สุขฤทัย ในโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 12.01 น. โดย คุณ สุรีฉาย เพชรริต

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X