หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
โครงการตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม  
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จัดโครงการตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ประจำงบประมาณปี 2564 เวทีจุดประกายขายความคิดเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลที่ได้รับการคัดเลือกได้รับสวัดิการสังคมที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ ณ ห้องประชุมการโสภีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 10.36 น. โดย คุณ ศรัณรัชต์ เรืองฤทธิ์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X