หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
เกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 12 บ้านชุมทอง ต.สุขฤทัย  
 

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านเลขที่ 6/2 ม.12 บ้านชุมทอง ต.สุขฤทัย นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายก อบต.สุขฤทัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สุขฤทัย ได้เข้าระงับเหตุและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ขอขอบคุณ อบต.ห้วยคต อบต.ทองหลาง เทศบาลตำบลเขาบางแกรก เทศบาลตำบลหนองฉาง โรงพยาบาลห้วยคต และ สภ.ห้วยคต ที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการระงับเหตุครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 16.28 น. โดย คุณ ศรัณรัชต์ เรืองฤทธิ์

ผู้เข้าชม 100 ท่าน