หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยบ้านวังบ่างสามัคคี นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อนุมัติให้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเด็กปฐมวัย ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้เพื่อไปสอนบุตรหลาน  ให้ตระหนักถึงอันตรายและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียจากการจมน้ำ มีความรู้ความเข้าใจในการกู้ชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 18.19 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X