หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นายสุรัตน์  คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย และคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เข้าร่วมเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสมตามวัย โดยการตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยชุดอุปกรณ์ DSPM

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 05.42 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย