หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นายสุรัตน์  คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย และคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เข้าร่วมเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสมตามวัย โดยการตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยชุดอุปกรณ์ DSPM

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 05.42 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X