หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 

 
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะและการบริหารจัดการขยะชุมชน  
 

อบต.สุขฤทัย จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะและการบริหารจัดการขยะชุมชน ตามแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 3Rs-ประชารัฐ ของจังหวัดอุทัยธานี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดย อบต.สุขฤทัย นัดหมายผู้ประกอบการรับซื้อขยะมูลฝอยเอกชน มาให้บริการรับซื้อขยะมูลฝอยจากประชาชน ที่คัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมาจำหน่าย ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน (เดือนกรกฎาคม) เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และลดปริมาณขยะมูลฝอยลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปีที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 13.16 น. โดย คุณ ศรัณรัชต์ เรืองฤทธิ์

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X