หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (รั้วรอบขอบชิด ครอบครัวสุขสันต์)  
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดทำโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (รั้วรอบขอบชิด ครอบครัวสุขสันต์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดครอบครัวตัวอย่างที่ดี มีความอบอุ่น เป็นแบบอย่างในุชมชน และเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างความรัก ความผูกพัน การดูแลซึ่งกันและกันภายในครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 10.52 น. โดย คุณ ศรัณรัชต์ เรืองฤทธิ์

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย