หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
โครงการวันไหว้ครู ประจำปี 2562  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ทั้ัง 2 ศูนย์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณธรรมความดี และช่วยธำรงรักษาสืบสานวิทยาการให้สืบทอดต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพนับถือครูเป็นเบื้องต้นด้วยการไหว้ครูนั้น ก็มีผลทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์ พร้อมและเต็มใจที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ศิษย์เองก็จะเกิดความรักความผูกพัน ใกล้ชิด เกิดความมั่นใจและไว้วางใจว่าครูว่าเป็นผู้คุ้มครอง คอยดูแลอบรมสั่งสอนให้ไปสู่ทิศทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 11.43 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย