หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย กำหนดการจัดทำ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมนำหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมการโสภี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 08.39 น. โดย คุณ ศรัณรัชต์ เรืองฤทธิ์

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย