หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฐานที่ 3 ฐานค่ายกล Spider Man ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยบ้านวังบ่างสามัคคี  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดย นายสุรัตน์  คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยบ้านวังบ่างสามัคคี ได้ดำเนินการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฐานที่ 3 ฐานค่ายกล Spider Man ตามนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่น มีพัฒนาการตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นซึ่งได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) คือ การร่วมมือขององค์กร และสถาบันหลักในท้องถิ่น ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง และบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รวมทั้งใช้แรงงานในการสร้างความร่วมมือของคนในท้องถิ่น ซึ่งคนในท้องถิ่นจะได้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาร่วมกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 09.44 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย