หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ “ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุขฤทัย                จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลสุขฤทัย ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ องคืการบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันรวมทั้งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 08.34 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 52 ท่าน