หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยร่วมกับโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม   โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามากในการขยายขอบข่ายของความคิด ความรู้และเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียนนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยผสมผสานในการเรียนได้สมบูรณ์ขึ้นอย่างแท้จริง ทั้งเป็นการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง และความต้องการของผู้เรียนมีความกระตือรือร้น  ใฝ่หาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยผ่านประสบการณ์ใหม่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และช่วยพัฒนาให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถดำรงชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 16.28 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย