หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
การบริหารจัดขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ทั้ง 2 ศูนย์ได้ดำเนินการบริหารจัดขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อลดภาวะกลิ่น พาหะนำโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ โดยให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ/การดูแลรักษาสุขอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การทำที่พักขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการจัดการขยะให้กับเด็กและชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ครู(ศพด.) ผู้ปกครองและเด็กในชุมชนตำบลสุขฤทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 16.12 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย