หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 พ.ค. 2566 ]  
อ่าน: 11
 


 
วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมการโสภี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 3 พ.ค. 2566 ]  
อ่าน: 39
 
 
     


 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 31
 


 
เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 29
 
 
     


 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 7 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 52
 


 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 3
 
 
     


 
เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 42
 


 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 52
 
 
     


 
วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จัดประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหารฯ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ณ ห้องประชุมการโสภี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 9 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 78
 


 
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จัดประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ณ ห้องประชุมการโสภี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 14 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 128
 
 
     


 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 100
 


 
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมการโสภี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 10 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 99
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 7