หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 19
 


 
คำแถลงนโยบายของนายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 86
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 107
 


 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 84
 
 
     


 
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 91
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 84
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 75
 


 
กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 82
 
 
     


 
แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 83
 


 
แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 84
 
 
     


 
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 82
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 117
 
  (1)     2      3      4