หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ลงพื้นที่ โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม [ 8 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 116
 


 
ลงพื้นที่ โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม [ 7 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 75
 
 
     


 
โครงการฟันสวย ยิ้มใส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 108
 


 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 129
 
 
     


 
การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตำบลสุขฤทัย [ 19 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 142
 


 
โครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 2 บ้านกกงิ้ว [ 9 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 35
 
 
     


 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 1 บ้านวังบ่าง [ 9 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 38
 


 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 12 บ้านชุมทอง [ 8 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 144
 
 
     


 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแร่ [ 8 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 127
 


 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 13 บ้านวังบ่างสามัคคี [ 8 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 123
 
 
     


 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 10 บ้านหนองงูเหลือม [ 8 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 127
 


 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หมู่ที่ 11 บ้านบ่อน้ำเย็น [ 8 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 123
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 41