หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นำโดย นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 เพื่อขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการใช้ถุงผ้าแทน [ 30 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 0
 


 
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต [ 30 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 1
 
 
     


 
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ณ ห้องประชุมการโสภี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 28 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 1
 


 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย มอบหมายให้กองช่าง นำรถกระเช้าเข้าดำเนินการติดตั้งโคมไฟ หมู่ 8 บ้านหนองแร่ [ 22 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย มอบหมายให้กองช่าง นำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณข้างทางสาธารณะ หมู่ 8 บ้านหนองแร่ [ 22 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 17
 


 
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย มอบหมายให้กองช่าง นำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์รอบสระโรงเรียนวัดสุวรรณบรรพต หมู่ 2 บ้านกกงิ้ว [ 21 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นำโดย นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพพร้อมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๕ โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริ [ 21 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 19
 


 
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวสุภาพร กีตา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หมู่ 10 บ้านหนองงูเหลือม [ 20 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 14
 
 
     


 
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวสุภาพร กีตา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุทัยธานี สำรวจข้อมูลครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง หมู่ 3 บ้านทุ่งสาลี หมู่ 8 บ้านหนองแร่ หมู่ 10 บ้านหนองงูเหลือม [ 20 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 9
 


 
วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยนายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ นายฉัตรมงคล สุวรรณเศรษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง พร้อมคณะฯ ในการเป็นวิทยากรโครงการป้องกันและระวังอุ [ 6 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวบุษราภรณ์ ปานคง นายอำเภอห้วยคต พร้อมด้วยนายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุฤทัย ร่วมตอนรับคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนิน โครงการจิตอาสาพระราชทานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญของกรมการ [ 2 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 21
 


 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นายประวิทย์ บรรจง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นางสาวสุภาพร กีตา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 24
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 40