หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  


นางรุ่งนภา ใยบัว
ประธานสภา
 


นางวันนา ทองมา
รองประธานสภา


นายมนต์ชัย พัสถาน
เลขานุการสภา
 
 


นางถวัลย์ ตัณฑพาทย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายอำนาจ เกษศิลป์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายโสรัส คุณพิพัฒน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสังเกต ขุมเพ็ชร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสุวิล จบศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายประภาส ธุมากรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายอนุ เขียวไสว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายลำเพย เนียมใย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


--ว่าง--
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


-ว่าง-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายหรั่ง เพชรริต
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


-ว่าง-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายมาลัย วิเวก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


-ว่าง-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายสมนึก ระวังภัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8