หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
 


นายสุพจน์ เสาวมาลย์
กำนันตำบลสุขฤทัย
 
 


นางจารุวรรณ ชัยงาม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายวิเชียร ดาลก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายไพโรจน์ ศรีมงคล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายจักรพันธ์ รอดอ่อง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายธงชัย มุจนานนท์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสนาม ฟุ้งสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายธีระศักดิ์ จันทร์ศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายเดชา เขม่นกิจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายจำเริญ ศุภวาร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นายสงคราม สามัญเขตรการณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11


นายศุภชัย ทองมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12


นายอุทัย จิตรสนอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13