หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 


นายสุพจน์ เสาวมาลย์
กำนันตำบลสุขฤทัย
 
 


นางจารุวรรณ ชัยงาม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายวิเชียร ดาลก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายไพโรจน์ ศรีมงคล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายจักรพันธ์ รอดอ่อง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายธงชัย มุจนานนท์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสนาม ฟุ้งสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายอุดม การโสภี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายเดชา เขม่นกิจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายจำเริญ ศุภวาร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นายสงคราม สามัญเขตรการณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11


นายศุภชัย ทองมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12


นายอุทัย จิตรสนอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13