หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 

 
การขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2125 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีผโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย(ด่วนที่สุด) [ 23 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1180 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องทิศทางความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1854 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 19 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1223 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องทิศทางความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 941 
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554งวดที่1 [ 19 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1556 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่1(เดือนตุลาคม2553-มีนาคม2554)อน.0037.5/15250 [ 18 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1673 
 
กิจกรรม "บอกรักพ่อที่ภูพิงค์" ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว.๒๔๙๔ ลว.๑๕ พ.ย.๕๓) (นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี) [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1236 
 
กิจกรรม "บอกรักพ่อที่ภูพิงค์" ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว.๒๔๙๔ ลว.๑๕ พ.ย.๕๓) (นายอำเภอเมืองอุทัยธานี และนายอำเภอหนองขาหย่าง) [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1260 
 
ขอเชิญประชุม (เทศบาลเมืองอุทัยธานี) [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1198 
 
ขอเชิญประชุม (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1120 
 
<< หน้าแรก...     665      666      667      668     (669)     670      671      672      673     ....หน้าสุดท้าย >> 676